Dobra instalacja centralnego ogrzewania w domu i właściwa izolacja na wysokim poziomie to podstawa zarówno w przypadku budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej. W zależności od wyboru rodzaju paliwa opałowego i elementów systemu, wyróżnić można kilka typów podłączeń – instalacje grawitacyjne, instalacje pompowe i instalacje ogrzewania płaszczyznowego.

Działanie c.o. polega na ogrzewaniu pomieszczeń za pomocą pary wodnej, wody bądź gorącego powietrza. Bardzo ważne jest to, aby powierzyć wykonanie instalacji centralnego ogrzewania profesjonalistom, a więc wykwalifikowanej ekipie instalatorów dysponujących wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami. Usługi obejmują także ocenę stanu istniejącej instalacji c.o. i jej modernizację.