Oferta dotycząca budowy i modernizacji sieci gazowych skierowana jest zarówno do operatorów sieci gazowej, jak również firm drogowych i budowlanych oraz do odbiorców gazu ziemnego.

Firma zajmuje się m.in. montażem i wymianą urządzeń gazowych, wykonywaniem prób szczelności instalacji, usuwaniem awarii gazowych w postaci wycieków czy nieszczelności, doszczelnianiem i przebudową instalacji gazowych, montażem licznika gazowego, projektowaniem i doradztwem technicznym, wymianą zaworów i gazomierzy, montażem systemów detekcji gazów, wstrzymywaniem dostaw paliwa gazowego czy wykonywaniem przeglądów okresowych stanu technicznego instalacji gazowej.