Instalacje wodno-kanalizacyjne wykonywane są na etapie stanu surowego budynku. Już podczas budowy przeprowadzana jest część prac w postaci przygotowania wyprowadzenia do podłączenia z siecią wodno-kanalizacją oraz dostosowaniem sieci do lokalizacji i do planowanych/istniejących przyłączy. Świadczone usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmują zarówno instalacje wody ciepłej użytkowej, jak i wody użytkowej oraz sieci kanalizacyjne i deszczowe oraz hydrofornie. Do wykonania instalacji sięga się po rury stalowe, miedziane oraz wykonane z PP czy PCV. Usługi świadczone są zarówno w przypadku wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym i przemysłowym, jak również kanalizacji ulicznych i deszczowych.