Oferta dotyczy wykonawstwa usług z zakresu naprawy, konserwacji i montażu instalacji elektrycznych w obiektach ogólnych/przemysłowych i w budynkach mieszkalnych oraz wykonywania kompleksowych robót budowlanych i automatyki towarzyszącej.

Nadzór i koordynacja zlecenia trwa aż do całkowitego zakończenia prac.